EPC-attest

Verkopen volgens stappenplan
Verhuren volgens stappenplan
Uw woning/appartement in ons beheer ook na de verhuur/rentmeesterschap
Uw verzekeringen
Begeleiding nieuwbouwprojecten

Opstellen EPC-attest

Wenst u uw woning te verkopen of te verhuren? Dan hebt u een Energie Prestatie Certificaat nodig, kortweg EPC. Bij verkoop van woningen en appartementen is het EPC verplicht sinds 1 november 2008, bij verhuur sinds 1 januari 2009. Het EPC bij verkoop en verhuur van wooneenheden wil potentiele kopers en huurders informeren over de energetische kwaliteit van een woning of appartement.

Enkel erkende energiedeskundigen type A mogen een dergelijk EPC opmaken. Immo More beschikt over dergelijke deskundigen binnen het bedrijf. Ze hebben hiertoe een specifieke opleiding gevolgd en met succes het bijhorende examen afgelegd. De opmaak van het EPC kan in eigen beheer worden uitgevoerd en niet uitbesteed aan een derde zoals dit vaak het geval is.

Onze energiedeskundigen komen in eerste instantie ter plaatse de woning inspecteren. Vervolgens stoppen ze alle gegevens in een hiertoe speciaal ontwikkeld softwareprogramma. Dit programma berekent de energiescore en genereert het EPC. Als laatste ondertekent de energiedeskundige het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning.

Erkenningsnummer VEA: EP07659